Fakulteti i univerziteti

Fakultet organizacionih nauka

no_image
Jove Ilića 154
Beograd
011/3950-800

Tehnološko-metalurški fakultet

no_image
Karnegijeva 4
Beograd
011/3370-460

Šumarski fakultet

no_image
Kneza Višeslava 1
Beograd
011/3053-990

Saobraćajni fakultet

no_image
Vojvode Stepe 305
Beograd
011/3976-017

Rudarsko-geološki fakultet

no_image
Đušina 7
Beograd
011/3219-100

Poljoprivredni fakultet

no_image
Zemun, Nemanjina 6
Beograd
011/2615-315

Mašinski fakultet

no_image
Kraljice Marije 16
Beograd
011/3370-266

Elektrotehnički fakultet

no_image
Bulevar kralja Aleksandra 73
Beograd
011/3218-321

Građevinski fakultet

no_image
Bulevar kralja Aleksandra 73
Beograd
011/3370-102

Arhitektonski fakultet

no_image
Bulevar kralja Aleksandra 73
Beograd
011/3225-254

Additional information