Auto klime

PILIP – AUTO KLIME d.o.o

pilip_auto_klime
Zemun, Ugrinovački put 26. deo br.5
Beograd
011 375 77 99
011 375 77 88
063 202 757

PILIP – AUTO KLIME d.o.o. je preduzeće specijalizovano za nabavku, ugradnju, održavanje i servisiranje auto klima, rashladnih sistema na dostavnim vozilima i minibusevima.

Naše gotovo 20-ogodišnje iskustvo, kadrovi specijalizovani u inostranstvu sa licencama i sertifikatima za rad i na vozilima pod garancijom, kvalitetna oprema za dijagnostiku, kontrolu i testiranje, specijalni alati i zalihe originalnih rezervnih delova, garancija su kvaliteta i brze usluge.

 

Usluge koje pružamo:

 • BESPLATNA KONTROLA I DIJAGNOSTIKA
 • Održavanje, servis i popravka auto klima na putničkim i dostavnim vozilima, specijalnim vozilima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama
 • Održavanje, servis i popravka rashladnih sistema na dostavnim vozilima
 • Ugradnja auto klima u automobile i minibuseve
 • Ugradnja rashladnih sistema u dostavna vozila
 • Punjenje auto klima
 • Remont kompresora
 • Zamena ulja u kompresoru
 • Izrada creva
 • Varenje aluminijumskih cevi
 • Varenja – popravka kondenzatora (hladnjaka klime)
 • Antibakterijsko čišćenje isparivača auto klime i svih ventilacionih kanala Winns proizvodima
 • Servisiranje i popravka svih vrsta kvarova


Punjenje auto klima

Punjenje auto klima obuhvata sledeće faze:

1. Vakumiranje A/C sistema
2. Dehidriranje sistema
3. Provera zaptivenosti sistema (pomoću vakuma)
4. Punjenje sistema freonom i uljem
5. Aktiviranje sistema auto klime i provera performansi
6. Priprema auto klime za UV dijagnostiku curenja


Redovan servis auto klima

Redovan servis auto klima vrši se svake dve-tri godine ili nakon pređenih 50.000 kilometara.

Redovan servis obuhvata:

 • ispiranje sistema auto klime za to propisanim sredstvom
 • čišćenje sistema od algi i bakterija ili podloga za stvaranje istih
 • zamena sredstva za hlađenje (ulje i freon)
 • zamena zaptivnih gumica na svim spojevima
 • kontrola elemenata za aktiviranje auto klime
 • provera kompresije kompresora auto klime
 • kontrola elemenata za upravljanje klimom (vakumska, servo električna,mehanička, servo mehanička, elektro pneumatska, elektronska i dr.)
 • kontrola elemenata koji sprečavaju prazan hod motora vozila i neželjene efekte kod istog od iznenadnih udara koji se pojavljuju startovanjem kompresora
 • zamena sušača gasa-dehidratora
 • provera i po potrebi zamena termoekspanzionog ventila (orfice tube)
 • provera i podešavanje zazora elektromagnetnog kvačila
 • provera i eventualna zamena filtera za kabinski vazduh ako ga vozilo ima
 • provera vlažnosti i temperature vazduha na izduvima
 • vakumiranje, dehidriranje i punjenje sistema auto klime
 • provera temperature i pritiska na strani kako visokog tako i niskog pritiska
 • završno podešavanje sistema auto klime.

Servis se izvodi iskljućivo prema servisnom uputstvu proizvođača.

Tretman uklanjanja algi i bakterija (dezinfekcija)

Tretman uklanjanja algi i bakterija vrši se u skopu redovnog ordžavanja auto klima. Preporučeno je da se ovaj tretman obavi jednom godišnje u porodičnim automobilima, a u taksi vozilima i vozilima javnog prevoza na svakih 6 meseci.
Sprečite velike troškove.
Proverite klima uređaj u “PILIP AUTO KLIME” d.o.o.
I TO POTPUNO BESPLATNO.

 

Additional information