Banje u Srbiji

Kuršumlijska banja

kursumlijska_banja

Kuršumlijska Banja se nalazi na jugoistočnim obroncima Kopaonika. Nadmorska visina je od 432 do 448 m. Od Kuršumlije je udaljena 11 km, od Beograda 276 km, a od Niša 76 km, a od Prištine 77 km. Do banje se stiže magistralnim pravcem Beograd-Niš-Priština.
Kuršumlijska Banja ima više vrsta lekovitih voda: sumporovite, ugljeno-kisele, alkalne i gvožđevite, temperature od 14 do 67°C koje se eksploatišu sa dest izvora.

U lečenju se najviše koriste natrijum-hidrokarbonantne, fluoridne i sulfidne hiperterme, temperature 67°C. Pored termalnih voda, Kuršumlijska Banja je poznatakursumlijska banja 1 i po lekovitom blatu (peloidu). Sa umerenom klimom, prirodnim ambijentom koji čine šume, atraktivne doline potoka sa čistom vodom, čist vazduh, Kuršumlijska Banja se svrstava i u klimatska lečilišta.

Lečenje se sprovodi u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju. Terapije obuhvataju hidroterapije, terapije blatom, elektroterapije i kinezi terapije.
U Kuršumlijskoj Banji se leče:

  • bolesti lokomotornog sistema (stanja posle reumatske groznice, hronični inflamotorni reumatizam, degenerativni reumatizam, ekstra-artikularni reumatizam, stanja posle preloma kostiju i hirurške intervencije na koštano-zglobnom sistemu)
  • ginekološka oboljenja (hronični zapaljenski procesi na adneksama, postoperativna stanja praćena zapaljivim promenama, produženo lečenje genitalne TBC, primarni i sekundarni sterilitet, postoperativna stanja zbog steriliteta)
  • neurološke bolesti (neuralgije, polineuriti)
  • bolesti metabolizma (urična dijateza)

Gosti imaju mogućnost obilaska Kuršumlije, prve prestonice Stevana Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjića, koji je upravo ovde podigao svoja prva dva manastira – manastir Sv. Nikole i manastir Sv. Bogorodice.
Takođe, postoji mogućnost organizovanja izleta do Đavolje varoši, jedinstvenog geološkog i geomorfološkog fenomena, koji se nalazi na padinama Radan planine.


Tragovi starog kupatila, nadgrobni spomenici i srebrni novac Filipa II, iz III veka, svedoče o tome da su i Stari Rimljani koristili ove vode za lečenje.
Terme su, korišćene i u srednjovekovno srpsko doba, ali i u vreme Turaka, o čemu govori i putopis engleskog lekara Edvarda Brauna, iz XVII veka.
kursumlijska banja 2Kasnije je ova banja neopravdano zapostavljana. Zabeleženo je da  oko 1870. postoji samo jedna drvena zgrada nad izvorom vrele vode i nekoliko koliba.
Obnavljanje Kuršumlijske Banje počinje 1882. godine. Prva značajnija izgradnja Kuršumlijske Banje odvijala se od 1883. do 1934.
Ipak, tek 1950. godine, izgradnjom Blatnog kupatila, počelo je stvarno uređenje ovog, danas modernog, banjskog lečilišta i turističkog centra.
Lečenje lekovitom vodom i blatom u Kuršumlijskoj Banji sprovodi se u Zavodu za prevenciju invalidnosti i rehabilitaciju koji je izgrađen 1982.

Terapijski blok u Zavodu je moderno opremljen, a  čine ga:

  • dva bazena za hidroterapiju
  • kade za kupanje s raznovrsnim mogućnostima primene
  • ležaji za aplikaciju blata
  • sale za kineziterapiju
  • sale za radnu terapiju
  • kabine za masažu i elektroterapiju…

Additional information