Banje u Srbiji

Niška Banja

niska_banja

Niška Banja se nalazi na jugoistoku Srbije, pored magistralnog pravca Niš-Sofija. Leži u podnožju Koritnika, ogranka Suve planine, na nadmorskoj visini od 248 m. Udaljena je 10 km od Niša i 250 km od Beograda.
Podneblje Niške Banje ima umereno-kontinentalnu klimu, sa srednjom godišnjom temperaturom od 12,2°C.

Prirodni lekoviti faktori u Niškoj Banji su blaga klima, termomineralne vode i prirodno mineralno blato.
Lekovite izvore Niške Banje koristili su još stari Rimljani. U to doba cela površina sadašnjeg parka bila je pod vilama, a tu se nalazilo i veliko kupatilo sa kaptažom nad glavnim vrelom. Banja se pominje 1521. godine za vreme pohoda turskog sultana Sulejmana prema Beogradu.  Ona je dugo bila carski konak.
U doba turske vladavine u banji su postojala odvojena kupatila za muškarce i žene, kao i nekoliko objekata za smeštaj bolesnika.
Sredinom XVIII veka Niška Banja je već bila uređeno naselje, sa kupatilima uz izvore tople i hladne lekovite vode.

niska banja 1Posle drugog svetskog rata, počela je nova faza izgradnje lečilišta. U Niškoj Banji je 1954. godine otvoren „Inhalatorijum“, prvi objekat ove vrste na Balkanu. Izgrađeno je dvadesetak vila, od kojih polovina u središnjem delu naselja. Izgradnjom novih objekata Niška Banja se proširila i uvrstila među naša najveća banjska lečilišta. Opština Niška Banja je sredstvima dobijenim od Vlade Republike Srbije rekonstruisala “Kraljevu vilu”, koja je sazidana davne 1934. godine i u kojoj je svojevremeno boravio Kralj Aleksandar Karađorđević. Time je vraćen stari sjaj ovom reprezentativnom objektu iz perioda ubrzanog razvoja Niške Banje. Niška Banja ima biblioteku, Umetničku galeriju i Letnju pozornicu. U ovim objektima se u toku leta održavaju brojni događaji u okviru manifestacije "Kulturno leto u Niškoj Banji“.
Lekovite vode se koriste za piće i kupanje, a postoji pet različitih izvora:

    Glavno vrelo“ – 28 - 39 °C
    „Suva Banja“ -  12 – 37 °C
    „Školska česma“ 17 – 19 °C
    „Banjica“
    „Pasjača“

Pored termalne vode se u terapiji koriste i lekovita blata ( peloid ) od retkog , radioaktivnog bigra koji ova banja poseduje, a u terapijske svrhe se takodje koristi i radioaktivni gas radon po kojem je ova banja specifična.

 „Glavno vrelo“ je jak izvor vode temperature 39 °C i kapaciteta oko 50 litara u sekundi. U ovoj vodi ima natrijuma, kalcijuma, magnezijuma, kalijuma, hidrokarbonata, sulfata, hlora i nitrata. U ovoj vodi ima i koloidalno rastvorenog silicijum-dioksida, gvozđa i aluminijum oksida, kao i slobodne ugljene kiseline.
Temperatura „Suve banje“ je niža i varira od 12 do 37°C.niska banja 2
Vode Niške Banje su radioaktivne, a takođe i gasovi u vodi, koji su zastupljeni u velikoj količini. "Školska česma" ima najradioaktivniju vodu, i postojanu temperaturu od 17,2°C.

Glavno kupatilo sa dva bazena nalazi se u centru Niške Banje, a snabdeva se vodom od Glavnog vrela. Količina lekovite vode, njena temperatura i radioaktivnost promenljivi su tokom godine, naročito posle kiša i topljenja snega. Otuda temperatura vode Glavnog vrela varira između 39 i 28°C. U litru vode ovog vrela ima natrijuma, kalcijuma, magnezijuma i kalijuma, a od anjona najviše su zastupljeni hidrokarbonat, sulfat, hlor i nitrat. U vodi ima koloidalno rastvorenog silicijum-dioksida, gvozda i aluminijum oksida, kao i slobodne ugljene kiseline.
Lečenje u Niskoj Banji se obavlja kupanjem u radioaktivnoj vodi, pijenjem mineralne vode i inhaliranjem, zatim elektroterapijom, kineziterapijom i peloidoterapijom. Za piće se koristi topla radioaktivna voda iz dveju česama u Novom kupatilu i jedne kod starih bazena, kao i hladna radioaktivna voda "Školske Česme".

U Niškoj Banji se leče:

 • bolesti lokomotornog aparata (zapaljenski, vanzglobni, degenerativni i metabolički reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, osteoporoza)
 • kardiovaskularne bolesti (koronarna bolest, arterijska hipertenzija, srčane mane, bolesti perifernih krvnih sudova)
 • stanja posle hirurške revaskularizacije miokarda, kao i stanja nakon operacija na otvorenom srcu
 • rehabilitacija bolesnika posle ugrađivanja endoproteze kuka i kolena
 • posttraumatska stanja
 • stanja posle oštećenja centralnog i perifernog motornog neurona
 • zapljenski i funkcionalni sterilitet
 • bolesti respiratornih organa
 • nervne bolesti i nesanica
 • posledice povreda mišića i zglobova
 • povećani krvni pritisak
 • oboljenja želuca i creva na nervnoj bazi
 • poremećaje žlezda sa unutrašnjim lučenjem
 • poremećaj metabolizma

Vode Niške Banje kontraindicirane su za tubrekulozu, tumore, akutne zarazne bolesti, teža oboljenja srca, bubrega, nervnog sistema.

niska banja 3Zdravstveni i turistički objekti smešteni su u uređenom parku površine pet hektara. U blizini Niške Banje je park-šuma Koritnjak, sa uređenim trim stazama. Niška Banja je pogodna za pripreme i takmičenje sportskih ekipa jer raspolaže hipodromom, teniskim terenima, terenima za mali i veliki fudbal, rukomet i odbojku, i terenima za ekstremne sportove kao što su paraglajding, slobodno penjanje i moto-kros.

Gosti Niške Banje mogu da posete obližnje kulturno-istorijske spomenike: Medijanu, Ćele-kulu, Nišku tvrđavu iz 18. veka, Čegar, Memorijalni muzej-logor “Crveni krst”, Sićevačku klisuru i dr.

Additional information