Jezera u Srbiji

Jezero Ćelije

jezero_celije

Veštačko jezero Ćelije nalazi se na reci Rasini, jugoistočno od Aleksandrovca. Od Kruševca je udaljeno 25 km, od Brusa 25 km, a od Aleksandrovca oko 17 km. Da bi se zaustavio nanos koji reka nosi reka Rasina je na granici Zlatarske klisure i Rasinske kotline, 1972. godine, pregrađena branom visine 55 metara čime je započeto formiranje akumulacije „Ćelije“. Punjenje akumulacije je okončano 1979. godine.

Palićko jezero

palicko_jezero

Palićko jezero se nalazi pored mesta Palić i značajan je turistički centar Vojvodine. Od Subotice je udaljeno 8km, od Novog Sada 100km, od Beograda 180km, od Kelebije 12 km, od Segedina 45 km a od Budimpešte 200km.
Palić je nekada bio mondensko letovalište austrougarske aristokratije. Vrhunac dostiže pocetkom 20. veka kada su izgrađeni današnji park i većina objekata.

Bovansko jezero

bovansko_jezero

Bovansko jezero je veštačka akumulacija, nastalo gradnjom brane 1978. godine, u sistemu regulacije sliva Morave i hidrocentrale „Đerdap“ sa zadatkom da zadrži nanose brdskih i planinskih reka, a istovremeno da akumulira velike količine vode. Dugacko je oko 8 km, najveća širina mu je 500 m, a najveća dubina je kod brane i iznosi oko 50 m.

Jezero Perućac

perucac

Jezero Perućac je veštačko jezero na području opština Bajina Bašta u Srbiji i Srebrenica u Republici Srpskoj (BiH). Od Bajine Bašte je udaljeno 15 km, od Užica 55 km, a od Beograda 180 km. Jezero je nastalo pregrađivanjem toka reke Drine, pri izgradnji hidroelektrane. Površina jezera iznosi oko 12,4 km² a najveća dubina je 60 metara. Dužina jezera iznosi oko 54 km, najmanja širina 150 metara, a najveća širina oko 1000 metara. Jezero Perućac se nalazi na 290 metara nadmorske visine.

Đerdapsko jezero

djerdap

Đerdapsko jezero se nalazi u severnom delu istočne Srbije, blizu granice sa Rumunijom. Đerdap je veštačko akumulaciono jezero na Dunavu nastalo 1972. godine, kada je izgrađena hidrocentrala "Đerdap I".
Jezero je dugačko preko 100 kilometara, a na najširem mestu široko je 8 kilometara. Najveća dubina dostiže 100 metara. Površina jezera je 253 km², od čega je 163 km² na srpskoj, a 90 km² na rumunskoj strani. Četvrto je na Balkanu i najveće u Srbiji po veličini.

Additional information