Visoke škole

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

no_image
Zemun, Cara Dušana 254
Beograd
011/2618-120

Visoka hotelijerska škola strukovnih studija

no_image
Kneza Višeslava 70
Beograd
011/2547-255

Beogradska poslovna škola strukovnih studija

no_image
Kraljice Marije 73
Beograd
011/3042-300

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment

no_image
Starine Novaka 24,
Beograd
011/3233-694

Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija

no_image
Hajduk Stankova 2
Beograd
011/2422-178

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

no_image
Zdravka Čelara 16
Beograd
011/3290-828

Visoka železnička škola strukovnih studija

no_image
Zdravka Čelara 14
Beograd
011/3292-517

Visoka turistička škola strukovnih studija

no_image
Bulevar Zorana Đinđića 152a
Beograd
011/2698-222

Visoka tehnička škola strukovnih studija

no_image
Bulevar Zorana Đinđića 152a
Beograd
011/3193-641

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

no_image
Vojvode Stepe 283
Beograd
011/2471-099

Additional information